Romantismul
Realismul
Simbolismul
Clasicismul

Romantismul este un curent literar, apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, caracterizându-se prin următoarele teme şi motive:Realismul este un curent literar, apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea, caracterizându-se prin:Simbolismul este un curent literar, apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea, caracterizat prin:Clasicismul
este un curent literar din sec XVII-XIX caracterizat prin: